strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA

Rozdział XXXI

Reprezentacja Zrzeszenia

§ 182

Oświadczenia woli w imieniu Zrzeszenia składa, na podstawie uchwały Zarządu Głównego tyczącej danej sprawy, Łowczy Krajowy lub inne osoby przez niego Zarząd Główny upoważnione.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Ustawowe umocowanie Zarządu Głównego jako organu reprezentującego Zrzeszenie nie może być w statucie naruszane i dlatego dokonaliśmy tej zmiany, dostosowującej statut do ustawy.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.