strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Członek koła
Data: 19/04/2010
Publikacja: 23/04/2010
Pytanie: Czy w par. 64 pkt.3 Statutu PZŁ - opracowanie projektów planów działalności koła- a które są uchwalane na Walnym Zgromadzeniu koła par. 64 pkt. 6 mieści się \"Plan polowań zbiorowych\", czy też jest to kompetencja zarządu koła mieszcząca się w par.64 pkt. 1 ?


Odpowiedź:
Sam plan, to znaczy daty, godziny, prowadzacy, etc. jest kompetencją zarządu. Gdyby jednak WZ uchwaliło, że będzie tylko 6 polowań zbiorowych, albo, że wyklucza się z terenu polować zbiorowych dany kompleks lasu, to będzie to wiążące dla zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.