strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Piotr Napierała
Data: 17/06/2010
Publikacja: 19/06/2010
Pytanie: Moje pytanie dotyczy OHZ z którym sąsiaduje moje koło. Kto ustala roczne plany pozyskanie zwierzyny w OHZ? Moje koło które gospodaruje na 1200 ha lasu ma do odstrzału 5 byków a w/w OHZ który wcale nie "ma" lasu 10 lub 12.

Odpowiedź:
Plan na OHZ ustalany jest w taki sam sposób jak dla kół, czyli przez roczny plan łowiecki.

To od nadleśniczego i od ZO opiniującego plan zależy, ile można strzelić byków na danym obwodzie. Jeżeli są na obwodzie koła jelenie, a plan jest za mały, to sugeruje na następny rok zinwentaryzować taką ilość jeleni, żeby można było odstrzelić np. 10 byków. Jeżeli ZO ten plan zaopiniuje pozytywnie, to nadleśniczemu będzie trudno się z nim nie zgodzić i można się z nim o taki plan wykłócić.

Uwaga: W pierwotnej wersji odpowiedzi brakowało akapitu po pierwszym zdaniu, które nie łączy się z resztą odpowiedzi nakierowanej sytuację w obwodzie koła, w którym za mało jest byków do odstrzału. Gdyby rozwinąć pierwsze zdanie, to zgodnie z art. 8 pkt 3b ustawy 'Prawo łowieckie', roczne plany łowieckie w obwodach wyłączonych z wydzierżawiania sporządzane są przez ich zarządców i podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. - Redakcja

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.