strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Prezes WS
Data: 06/07/2010
Publikacja: 08/07/2010
Pytanie: Stażysta w miesiącu lipcu zostaje przyjęty na staż do koła, powiadomiony zostaje właściwy ZO PZŁ, zostaje wpisany do rejestru stażystów, uiszcza wpisowe. W grudniu składa pisemną rezygnację ze stażu i zwraca się z prośbą o zwrot wpisowego. Czy Zarząd Koła nie dostrzegając kompetencji w tym zakresie może pozostawić tę sprawę do decyzji Walnego Zgromadzenia? Czy WZ ma taką możliwość prawną? Dziękuję.

Odpowiedź:
Stażysta nie tylko nie powinien był wpłacać wpisowego, ale zarząd absolutnie nie miał prawa tego wpisowego przyjmować. A jeżeli zarząd żądał tego wpisowego, to działał niezgodnie ze statutem, a członkowie zarządu, którzy takie żądanie formułowali, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności przez rzecznika dyscyplinarnego. Wpisowe do koła można przyjąć tylko od członka PZŁ, czyli po kursie i egzaminach, a stażysta członkiem PZŁ nie jest.

Wpisowe powinno być natychmiast zwrócone byłemu stażyście, bez oglądania się na WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.