strona główna forum dyskusyjne


Pytał: roman
Data: 22/07/2010
Publikacja: 23/07/2010
Pytanie: Czy Zarząd Koła,może podjąć podjąć taką uchwałe, iż wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na staż i do Koła, będą przyjmowane tylko do odbycia stażu, a po zaliczeniu stażu i zdaniu egzaminu wPZŁ ,będzie dawać podstawe oubieganie sięo cłonkowstwo w Kole?
Czy taką uchwałę może podjąć tylko Walne Zgromadzenie?


Odpowiedź:
Taka uchwała w ogóle jest bez sensu, bo mówi to, co wynika ze statutu. Zgodnie ze statutem przyjęcie na staż NIE GWRARANTUJE PRZYJĘCIA DO KOLA PO ZDANIU EGZAMINÓW. Zawsze po zdaniu egzaminów, trzeba złożyć deklarację wg wzoru ze statutu i dopiero wtedy zarząd rozpatruje tę deklaracje, nie będąc związany decyzją o przyjęciu na staż. Może takiego kandydata do koła przyjąć, albo nie.

Oczywiście podjemowanie takiej uchwały przez Zalne Zgromadzenie jest tak samo bezsensowne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.