strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Tomek
Data: 12/08/2010
Publikacja: 13/08/2010
Pytanie: Właśnie zostałem przyjęty do koła łowieckiego na staż i chciałbym się już pomału przygotowywać do egzaminu łowieckiego. Nie za bardzo wiem czego mam się dokładnie nauczyć. Najbardziej interesuje mnie co mam umieć o zwierzynie, czy gatunki chronione też obejmują pytania na egzaminie?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.):

§3.1. Egzamin mający na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania obejmuje sprawdzenie znajomości:
1) przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do niej;
2) przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.3)) i aktów wykonawczych do niej;
3) struktury organizacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego;
4) zasad i warunków wykonywania polowania;
5) zasad ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową;
6) listy gatunków zwierząt łownych, ich biologii oraz okresów polowań na te zwierzęta;
7) dozwolonych rodzajów broni i amunicji myśliwskiej, przyrządów optycznych oraz podstawowego wyposażenia myśliwskiego;
8) zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską;
9) podstawowych chorób zwierząt łownych i sposobów ich rozpoznawania;
10) kynologii myśliwskiej;
11) zasad etyki oraz tradycji i języka myśliwskiego;
12) zasad obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów; 13) zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej w zgodzie z zasadami ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.