strona główna forum dyskusyjne


Pytał: mróz
Data: 06/09/2010
Publikacja: 06/09/2010
Pytanie: W Kole X, w czasie odbywania stażu kandydackiego musiałem wybudować urządzenia łowieckie (1 ambona, 3 podsypy dla bażantów, 1 paśnik dla zwierzyny płowej) z własnych środków. Budowa urządzeń była jednym z warunków koniecznych do zaliczenia stażu kandydackiego. Po zaliczonym stażu złożyłem podanie o przyjęcie, które zostało odrzucone przez Zarząd Koła i następnie przez Walne Zgromadzenie. Jako że jestem studentem i nie jestem osobą majętną, nie ukrywam że czuję się wykorzystany, stąd moje pytanie jak ta inwestycja w łowisko ma się do § 9 Uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zasad odbywania stażu i w jaki sposób mogę dochodzić całkowitego zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów.

Odpowiedź:
Zmuszenie stażysty do ponoszenia kosztów budowy urządzeń (za wyjątkiem swojej własnej pracy) jest niezgodne ze statutem PZŁ i wymienioną uchwałą. Teoretycznie ZO PZŁ powinien w trybie nadzoru, na wniosek Kolegi, wymusić od koła zwrot tych kosztów. Praktyka mówi jednak, że ZO palcem nie kiwnie, a jak kiwnie to się odbije od negatywnego stanowiska koła i rozłoży ręce, że chciał, ale nic nie może.

Istnieje możliwość dochodzenia tych kosztów od koła w postępowaniu cywilnym, ale trzeba byłoby mieć faktury na poniesione wydatki i dobrego adwokata, który wykaże, że zgodnie ze statutem PZŁ poniesione koszty powinny obciążyć koło, a koło odmawia ich zwrócenia. Koło powie, że faktury nie są wystawione na koło, więc zakładało, ze Kolega robił im darowiznę z zakupionych materiałów z dobrej woli, a gdyby wiedzieli, że koszty te będą dochodzone, to by darowizny nie
przyjęli.

Kolega sam sobie jest winien, bo powinien wiedzieć, że nie może płacić za koło, bo przecież znajomość statutu jest podstawową nauką prawa łowieckiego na stażu. Godząc się na nielegalne ponoszenie kosztów, akceptował je i gdyby koło przyjęło Kolegę, to sprawy by nie było. Nikt nikomu nie obiecywał, że wszystkie koła w Polsce są uczciwe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.