strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Artur Burza
Data: 22/10/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Co z kolegami, którzy zostali przyjęci do koła w czasie od kwietnia do października, która uchwała ich obowiązuje? (chodzi o wpisowe)

Odpowiedź:
Na to pytanie odpowiedź zależy od tego, czy decyzja ZO była podjęta w wyniku złożenia odwołania od uchwały WZ, czy też w trybie nadzoru, o którym mówiłem wyżej (ZO sprawuje nadzór nad decyzjami WZ). Jeżeli w wyniku złożenia odwołania do ZO, to odpowiedź jest prosta. Uchwałę WZ uważa się za niebyłą od momentu jej powzięcia, a zarząd nie miał prawa stosowania tej uchwały, bo druga instancja miała ją rozpatrzyć w wyniku złożenia odwołania.

Bardziej skomplikowana sytuacja występuje, jeżeli decyzja ZO podjęta była w ramach nadzoru, np. w wyniku analizy protokółu z walnego zgromadzenia. Wydaje mi się, że decyzje zarządu podjęte w ramach uchwały WZ są ważne i od kwietnia do października obowiązywało wpisowe ustalone przez WZ. Zdaję sobie jednak sprawę, że uprawnione jest również stanowisko, że ZO uchylił uchwałę z dniem jej podjęcia i wówczas nie można byłoby zastosować takiej interpretacji jak podałem wyżej. Może więcej mógłbym powiedzieć o sprawie, gdybym znał dokładną treść decyzji ZO, a przede wszystkim powód, jakim kierował się ZO uchylając decyzje WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.