strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Bogdan
Data: 19/11/2010
Publikacja: 26/11/2010
Pytanie: Mam pole koło lasu na którym jest zasiana kukurydza, która została w dużym stopniu zniszczona przez dziki. Chciałbym się dowiedzieć co mam zrobić i do kogo się udać?

Odpowiedź:
Jeżeli pole jest w obrębie obwodu łowieckiego (nie może to być obszar administracyjny miasta), to odszkodowanie wypłaca koło łowieckie dzierżawiące ten obwód. Koło łowieckie zobowiązane jest informować wójta gminy o osobie, która szacuje szkody. Proszę zapytać w gminie o tę osobę i o koło, które dzierżawi obwód i zgłosić szkodę tej osobie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.