strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Seweryn Moszner
Data: 29/04/2011
Publikacja: 04/05/2011
Pytanie: Myśliwy należy do dwóch kół łowieckich oddalonych od siebie (w jednym jest członkiem niemacierzystym). Z przyczyn obiektywnych chce zawiesić członkostwo tylko w jednym kole, w drugim nadal chce korzystać z członkostwa. Koła do których należy są w różnych okręgach. Jak sprawę rozwiązać, skoro Statut PZŁ zobowiązuje do zdania w depozyt legitymacji członkowskiej w odpowiednim Okręgu PZŁ, w przypadku zawieszenia członkostwa?

Odpowiedź:
Zawieszenie członkostwa i zdanie legitymacji dotyczy członkostwa w PZŁ. Zawieszenie członkostwa w kole nie łączy się ze zdaniem legitymacji. Jedyny problem jaki może wystąpić opisano tutaj .

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.