strona główna forum dyskusyjne


Pytał: PiotrWu
Data: 21/05/2011
Publikacja: 22/05/2011
Pytanie: Byłem członkiem dwóch kół, z których jedno było moim kołem macierzystym. Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania zrezygnowałem z członkostwa w kole macierzystym, pozostając jednoczesnie członkiem koła niemacierzystego. Otrzymałem pismo z ZO PZŁ, w którym poinformowano mnie o groźbie skreślenia z grona członków PZŁ jeżeli nie zawnioskuję o nadanie mi statusu członka niestowarzyszonego lub nie przedstawię zaświadczenia o członkostwie w innym kole macierzystym. Dodam, iż składkę PZŁ opłaciłem indywidualnie. Udałem sie wobec tego do ZO, zeby ustalic faktyczny stan prawny ale nie odniosłem sukcesu w dyskusji z obecnymi tam ekspertami. Wobec tego złozyłem wniosek o nadanie mi statusu członka niestowarzyszonego i znalazłem sie w takiej oto sytuacji kiedy jestem członkiem niestowarzyszonym a jednoczesnie należę do koła stowarzyszonego w PZŁ. Delikatnie mówiąc paradoks wynikajacy moim zdaniem z nadinterpretacji. Według mnie statut PZŁ wprowadzając podział na koła macierzyste i niemacierzyste miał za zadanie jedynie uporządkować kwestie związane z zasiadaniem w organach związku. Ani mniej ani więcej. Nie znalazłem w ustawie zapisu mówiącego, że członkowie PZŁ dzielą sie na członków niestowarzyszonych oraz stowarzyszonych w kołach macierzystych.

Odpowiedź:
To nie jedyny nonsens statutu PZŁ. Zgodnie ze stosowanymi przez PZŁ procedurami, oczekują oni od członka informacji, jakie jest jego koła macierzyste. W świetle statutu, różnica pomiędzy kołem macierzystym i niemacierzystym sprowadza się do tego, gdzie można być wybieranym i gdzie wpłaca się składkę PZŁ W świetle statutu i ustawy łowieckiej, to członek PZŁ oświadcza się, które koło jest jego kołem macierzystym. Praktyka pokazuje jednak, że dla części kół i ZO PZŁ to oświadczenie wymaga jeszcze potwierdzenia przez dane koło. Nie wiem, czy niemacierzyste koło Kolegi wypowiadało się w tej sprawie i jak. Dla mnie, wystarczyłoby oświadczyć się w kole niemacierzystym, że od tego roku staje się Kolega jego członkiem macierzystym. Nie wiem, czy było to możliwe i jakie stanowisko zajmowało to koło.

Teraz sytuacja jest niejasna, bo nie zadeklarował Kolega żadnego koła jako macierzyste, stad żądanie przejścia na członka niestowarzyszonego PZŁ. Wyprostowanie tej sytuacji w rozumieniu ZO to albo ustalenie z kołem niemacierzystym, że stało się dla Kolegi kołem macierzystym, albo rezygnacja z członkostwa w tym kole. W praktyce, jeżeli koło niemacierzyste nie robi problemu, to obecny stan może trwać, szczególnie jeżeli koło niemacierzyste jest z innego okręgu, bo wówczas nigdy nie skojarzą Kolegi jako niestowarzyszonego i członka koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.