strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Eugeniusz
Data: 21/05/2011
Publikacja: 24/05/2011
Pytanie: Słyszałem, że istnieje przepis który nakazuje kołom łowieckim zgłosić do Zarządcy lub nadleśnictwa i ustalić z nim miejsca gdzie są założone nęciska i nanieść je na mapę obwodu. Pomimo przejrzenia kilku Dz Ust i Prawa Łowieckiego nie mogę znaleźć podstawy prawnej i może ZK też o tym nie wie. Proszę bardzo o odpowiedz jakie przepisy regulują rozwiązanie w/w problemu.

Odpowiedź:
Od 21 października 2010 r. po zmianie Rozporządzenia MŚ jego § 6 ust.1 pkt 2 zmienił treść i obecnie, cytuję jego część: ..."myśliwy powinien ustalić u dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lokalizację nęcisk w obwodzie łowieckim, a dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego powinien uzgodnić ich lokalizację na terenach leśnych z właściwym nadleśnictwem"... Czyli myśliwy tworzy nęciska w uzgodnieniu z zarządem koła, a jeśli nęcisko jest w lesie, to zarząd uzgadnia jego lokalizację z nadleśnictwem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.