strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marek
Data: 22/07/2011
Publikacja: 23/07/2011
Pytanie: Jestem właśnie po zdaniu egzaminów. 19 maja odbędzie się ostatnie zebranie Zarządu mojego koła przed WZ. Nie mam jeszcze legitymizacji PZŁ. Czy Zarząd może przyjąć mnie w poczet członków koła przed otrzymaniem legitymacji PZŁ? Czy muszę przedstawić jakieś dokumenty z PZŁ?

Odpowiedź:
Wystarczy zaświadczenie ZO PZŁ poświadczające, że został Kolega przyjęty do PZŁ.

Przyjęcie do PZŁ odbywa się na posiedzeniu ZO i nie wiem, jak termin posiedzenia ZO ma się do terminu posiedzenia zarządu koła. Po przyjęciu otrzyma się legitymację PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.