strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Arek Zieliński
Data: 15/08/2011
Publikacja: 17/08/2011
Pytanie: W dniu 26 lipca zostałem przyjęty do drugiego koła jako członek macierzysty ale w pierwszym też jestem jako członek macierzysty, dodatkowo członek komisji rewizyjnej i członek szacowania szkód łowieckich. W podaniu napisałem do pierwszego koła, że proszę aby w tym kole być jako członek niemacierzysty i związku z nowymi obowiązkami w nowym kole rezygnuje z szacowania szkód. Do kiedy muszę szacować szkody czy mogę od dnia dzisiejszego przestać być w tej komisji?

Odpowiedź:
Postępowanie sugeruję uzależnić od relacji z zarządami obu kół. ZO PZŁ stoją często na stanowisku, że charakter członkostwa uzależniony jest od stanowiska zarządu koła, a stanowisko członka nie ma znaczenia. Wg mnie jest odwrotnie i to członek powinien się określać, czy koło, które go przyjęło jest dla niego macierzyste, czy niemacierzyste. W tej konkretnej sytuacji, pierwsze koło poinformowane o przyjęciu do drugiego koła jako macierzystego, może Kolegę skreślić z listy członków i ani WZ, ani ZO mogą nie pomóc.

Nie wiem, jak ustosunkował się zarząd pierwszego koła do otrzymanej informacji o przyjęciu do drugiego koła. Jeżeli to akceptują i będą traktowali Kolegę, jako członka dla którego ich koło jest niemacierzystym bez prób skreślenia Kolegi, to zaprzestanie działania jako członek KR powinno nastąpić natychmiast. Nie można być członkiem KR w kole, które uważa się za niemacierzyste. Co do członkostwa w komisji szacowania szkód, to nie ma przeciwwskazań, żeby tam dalej pracować. Jeżeli się z tego rezygnuje, to tylko w porozumieniu z zarządem pierwszego koła, który musi zastąpić Kolegę kimś innym w tej komisji.

Gdyby Kolega nie informował pierwszego koła o przyjęciu do drugiego, to do końca roku mógłby niczego nie zmieniać w pierwszym kole, bo i tak by nie wiedzieli o statusie Kolegi w drugim kole. Sprawa mogłaby wyjść w grudniu, przy płaceniu składki PZŁ, którą uiszcza się w kole macierzystym, a może i nie, jeżeli koła i ZO PZŁ akceptują wpłatę składki bezpośrednio na konto bankowe ZO. Wpłacając składkę PZŁ na konto ZO, żadne koło nie interesowałoby się najprawdopodobniej charakterem członkostwa Kolegi w kole.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.