strona główna forum dyskusyjne
Pytał: altername@poczta.onet.pl
Data: 05/08/2002
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jaka jest procedura założenia koła i dzierżawienia przez nie obwodów łowieckich? Czy można wypowiedzieć umowę dzierżawy obwodu?

Odpowiedź:
Procedura tworzenia koła opisana jest w Statucie PZŁ.

Sprawy dzierżawy obwodów opisuje ustawa Prawo łowieckie w Rozdz. 5.

W sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy, należy zapoznać się z treścią danej umowy. Tylko wyjątkowe sytuacje zapisane w konkretnej umowie mogłyby być podstawą do jej wypowiedzenia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.