strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Michał Gramza
Data: 08/08/2002
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy możliwe jest wedle prawa różnicowanie opłaty wpisowej do koła dla osób pochodzących z rodzin myśliwskich koła i nie pochodzących tzw. "obcych". Co na to konstytucja? Czy istnieją akty prawne zabraniające takiego różnicowania, a może nie istnieją? Czy zapis o różnicowaniu może znależć się w statucie koła, czy może być uchwalony przez Walne Zgromadzenia?

Odpowiedź:
Zapisy takie znajdują się czasem w statutach koła, a czasem są to uchwały WZ. Z punktu widzenia ogólnej równości obywateli wobec prawa nie powinno tak być, ale jest i zarządy kół mających takie statuty lub takie uchwały muszą je stosować.

Uchylenie takich uchwał jest w gestii ZO PZŁ, ale te stoją chyba na stanowisku, że koła same regulują zasady wpłaty wpisowego. Można spróbować zaskarżyć taką uchwałę, ale na sukces nie należy liczyć.

Więcej o tej sprawie dyskutowali myśliwi na forum. Proszę zapoznać się z tą dyskusją.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.