strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Tomasz Borys
Data: 11/06/2012
Publikacja: 14/06/2012
Pytanie: Zarząd dwukrotnie wezwał członka do uregulowania zaległości innych płatności na rzecz koła. Kolega nie zapłacił, zarząd skreślił myśliwego, myśliwy się odwołał do WZ. Czy w głosowaniu o uchylenie uchwały zarządu aby uchylić przedmiotową uchwałę potrzebne jest 50%+1% czy też dwie trzecie głosów?

Odpowiedź:
Potrzeba jest więcej głosów "Za", niż "Przeciw", przy obecności co najmniej połowy członków koła. Głosy wstrzymujących się nie liczą.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.