strona główna forum dyskusyjne


Pytał: atmisz
Data: 21/06/2012
Publikacja: 22/06/2012
Pytanie: Proszę o opinię w temacie Statutu PZŁ par. 37 ust. 2 "Poza wyjątkiem, wynikającym z ust. 4, przyjęcie członka Zrzeszenia do koła dokonuje zarząd po wysłuchaniu zainteresowanego" w kontekście tego samego par. ust. 4 "Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie".

Odpowiedź:
§ 37 ust 2 i 4 znaczą tyle, że w przypadku określonym przez § 172 ust. ust.2 pkt 4 WZ zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty, czyli może przyjąć do koła osobę, która się odwołała od negatywnej dla niej uchwały zarządu koła o przyjęciu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.