strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Anna Jakubik
Data: 26/06/2012
Publikacja: 30/06/2012
Pytanie: Czy istnieje ze strony prawnej możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które nie stawiły się na WZ. Informacja o dacie spotkania wraz z harmonogramem została przesłana pocztą do każdego kolegi myśliwego. W dniu zebrania okazało się, że większość członków Koła nie stawiła się. Próbowano dzwonić po kolegach, aby zebrać wymaganą liczbę osób, jednak to się nie udało. Czy Zarząd może narzucić wykonanie np. 20 godzin roboczych - za lekceważenie i nie usprawiedliwienie nieobecności, czy ma już zająć się wyznaczaniem kolejnego terminu z pominięciem uwag na ten temat?

Odpowiedź:
W żadnym wypadku zarząd nie może nakładać jakichkolwiek opłat, czy haraczy za nieobecność na WZ. Nie mogłoby tego zrobić również WZ koła. Zarządowi pozostaje przeprowadzić procedurę zwołania WZ od początku. Sugeruję, ze można byłoby postraszyć członków, że nie odbywanie się walnych zgromadzeń z braku kworum może być początkiem drogi do wykreślenia koła z PZŁ przez ORŁ, co jest teoretycznie możliwe, choć droga do tego jest długa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.