strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Artur
Data: 13/02/2013
Publikacja: 20/02/2013
Pytanie: W naszym obwodzie co roku występują upadki zwierzyny (jeleń, sarna) spowodowane wypadkami komunikacyjnymi. Łowczy koła, pełniący również funkcję strażnika po takich zdarzeniach sporządza protokoły upadku potwierdzane przez policję lub leśniczych. Zebrania Zarządu odbywają się raz w miesiącu, informacje o takich zdarzeniach przekazywane są przez Łowczego na bieżąco pozostałym członkom Zarządu. W związku z tym czy zasadne jest postępowanie Prezesa, który zażądał od Łowczego natychmiastowego powiadamiania go o takich przypadkach. Czy taką decyzję powinien podjąć Zarząd Koła? Czy taka decyzja jest w ogóle potrzebna?

Odpowiedź:
To sprawa wewnętrzna zarządu. Łowczy podpisuje protokół upadku w imieniu koła, więc po pierwsze powinien mieć upoważnienie zarządu do podpisywania, a po drugie, jeżeli robi to w imieniu zarządu, to normalnym powinno być, że informuje pozostałych członków zarządu o takim protokole. Zarząd ma prawo zobowiązać go do takiego informowania, a także ma prawo cofnąć mu upoważnienie do podpisywania protokołów upadków.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.