strona główna forum dyskusyjne
Pytał: sympatyk
Data: 12/03/2013
Publikacja: 13/03/2013
Pytanie: Czy brak pisemnego sprawozdania zarządu podczas obrad WZ jest podstawą do zmiany terminu obrad?

Odpowiedź:
Obowiązkiem zarządu jest przedstawić podczas WZ sprawozdanie z rocznej działalności. Nie ma obowiązku pisemnego złożenia takiego sprawozdania, ale wówczas sprawozdanie zdawane ustnie powinno być w całości zaprotokołowane, tak jak inne wypowiedzi na WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.