strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jerzy Mela
Data: 16/05/2018
Publikacja: 18/05/2018
Pytanie: Jakie są następstwa gdy na WZ po odczytaniu przez prezesa sprawozdania działalności zarządu za ub. rok WZ większością głosów nie przyjmuje tego sprawozdania?

Odpowiedź:
Żadne. Konsekwencje pojawić się mogą, jeżeli członkowie zarządu nie otrzymają absolutorium. Można ich wówczas odwołać z pełnionych funkcji na tym samym WZ i wybrać nowych członków zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.