strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Robert
Data: 13/06/2019
Publikacja: 17/06/2019
Pytanie: Analizując nowy Statut PZŁ mam pytanie: który przepis obowiązuje w odniesieniu do członka zarządu, który nie uzyskał absolutorium i postawiono wniosek o jego odwołanie: paragraf
45 pkt 5 czy paragraf 111 pkt. 5 ? Proszę o wykładnię prawną.

Odpowiedź:
§ 111 ust. 5 dotyczy spraw umieszczonych w porządku obrad, przywołanym w § 41 ust. 1 lub ust. 3.

§ 45 ust. 5 dotyczy sytuacji, że nie było odwołania w porządku obrad przywołanym w § 41, a wniosek o odwołanie złożono i przyjęto podczas obrad WZ, po nie uzyskaniu absolutorium przez danego członka zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.