strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Grzegorz
Data: 18/06/2019
Publikacja: 21/06/2019
Pytanie: Trzy lata temu RD ukarał ówczesnego Prezesa i Sekretarza naszego koła karą nagany za sfałszowanie protokołu WZ, w którym to zapisano o przeprowadzonym głosowaniu w sprawie zgłoszenia członków koła do odznaczeń łowieckich, lecz faktycznie taki proceder nie miał miejsca na WZ. Niestety członkowie koła nie mieli wiedzy, że do takiego ukarania doszło. Prezes jeszcze dwa lata był prezesem koła, a sekretarz nadal pełni swoją funkcję. Nikt z ZO nie nakazał im rezygnacji z pełnionych funkcji w kole, skoro zostali ukarani. W mojej ocenie Prezes i Sekretarz nie powinni dalej pełnić funkcji w organach koła.
Czytając nowe Prawo Łowieckie, a konkretnie art. 33c pkt.1 ust.2 "W skład zarządu koła łowieckiego ... może wchodzić wyłącznie osoba ... która nie była ukarana w postępowaniu dyscyplinarnym" zastanawiam się, czy Sekretarz naszego koła ukarany 3 lata temu nie powinien zrezygnować z pełnienia funkcji w ZK?

Zauważyłem przypadkowo, że na końcu nowego Prawa Łowieckiego jest taki rozdział: PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DOT. WEJŚCIA W ŻYCIE UCHWALONYCH ZMIAN. Jest tam art. 9 pkt. 17 , który mówi, że "Przepisów art.33 c ustawy ... nie stosuje się do ... zarządu koła lub komisji rewizyjnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy". Czy to znaczy, że w naszym przypadku przewinienie Prezesa i Sekretarza nie podlegają pod nowe Prawo Łowieckie ?

Odpowiedź:
Mogą pełnić swoje funkcje do końca kadencji zarządu, tj. do 2020 r., a do organów koła będą mogli być wybierani po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. Jeżeli prezes przestał pełnić swoją funkcję wcześniej jak na koniec kadencji w 2020 r., to obowiązuje go 5-letnia karencja na wybór do organów koła, liczona od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.