strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jarosław Mika
Data: 01/10/2002
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Gdzie mogę uzyskać informację czy w danym rejonie można prowadzić hodowlę danieli oraz czy można przeprowadzać polowania?

Odpowiedź:
Minister właściwy do spraw środowiska może wydać zgodę na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt łownych nie będących zwierzętami gospodarskimi do celów badań naukowych, dydaktyki, zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej. Powyższe to ust.2 z paragrafu 16 ustawy Prawo łowieckie.

Jak z tego wynika, należy uzyskać zgodę ministra na rozpoczęcie hodowli, niezaleznie od rejonu Polski, ale na pewno nie będzie można na tej hodowli polować. Polowania byłoby możliwe w obwodzie łowieckim, gdzie daniele z hodowli będą zasiedlane, ale tylko jeżeli plan łowiecki zatwierdzony na danym obwodzie przez nadleśnictwo będzie przewidywał odstrzał tych zwierząt.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.