strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Krzysztof
Data: 30/03/2020
Publikacja: 31/03/2020
Pytanie: 2 lata temu poprzedni zarząd gremialnie zrezygnował ze swojej funkcji. Na WZ został wybrany całkiem nowy zarząd. Kiedy kończy się jego kadencja: teraz w tym roku czy za trzy lata?

Odpowiedź:
Kadencja tego zarządu kończy się w roku 2020, dokładnie w dniu miesiąca poprzedzającym datę wybrania w roku 2015 zarządu, który zrezygnował. Data końca kadencji jest niezależna od tego, kiedy zostanie wybrany nowy zarząd w tym roku. Jeżeli przed tą datą, to nowy zarząd poczeka do końca kadencji poprzedniego, a jeżeli po tej dacie, to pomiędzy końcem kadencji obecnego zarządu i wyborem nowego zarządu koło nie będzie miało zarządu.

Podstawa, art. 33b ust.5 ustawy 'Prawo łowieckie':
5. Kadencja zarządu koła łowieckiego oraz komisji rewizyjnej trwa 5 lat.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.