strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Zdzisław
Data: 20/04/2021
Publikacja: 21/04/2021
Pytanie: Do jakiego organu mają złożyć formalną rezygnację członkowie Zarządu Koła, którzy (wszyscy w tym samym dniu, 19.04.2021) podjęli decyzję o zakończeniu działalności w Zarządzie tego koła, uwzględniając fakt, że mamy czas pandemii i Walne Zgromadzenie koła nie może zostać zwołane a w związku z tym kto ma obowiązek i w jakim trybie powołać nowy Zarząd tego koła?

Odpowiedź:
Złożenie rezygnacji nie oznacza jeszcze formalnie, że Zarządu nie ma. Istnieje, tylko nie wykonuje obowiązków. Tak długo, jak daje się polować (członkowie koła mają odstrzały), to koło działa, ale może powstać problem np. z rozliczaniem dzików sanitarnych lub z prowadzeniem rachunkowości miesięcznej. Wtedy pewnie członkowie koła zaczną interweniować w ZO PZŁ i nie można wykluczyć, że na wniosek ZO, ZG wykluczy koła z PZŁ, co skutkuje zerwaniem z kołem umowy dzierżawy obwodu/ów i na wniosek ZO starosta/RDLP podpiszą umowę dzierżawy z innym kołem.

Co jeszcze można zrobić? Zarząd może powołać osoby, za ich zgodą, które będą wykonywać obowiązki członków zarządu i osoby te w jakiś sposób doprowadzą koło do Walnego Zgromadzenia. Istnieje też możliwość, że co najmniej dwóch członków Zarządu wycofa swoje rezygnacje i jeżeli Zarząd jest 4-osobowy, to ta dwójka tworzy kworum na posiedzeniu Zarządu i Zarząd działa dalej.

Nowego Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem powołać się nie da.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.