strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Krzysztof Bębenek
Data: 06/03/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jak potraktować cały szereg rubryk w Rocznym Planie Łowieckim wymagających danych na 31.03 br skoro gotowy zaopiniowany Plan należy oddać w Nadleśnictwie do 21.03 /niektóre nadleśnictwa wymagają jeszcze wcześniej/. W praktyce trzeba potwierdzić własnym podpisem dane, które znane będą za około 3 tyg. i zapewne się nie sprawdzą.

Odpowiedź:
Nadleśnictwa mają rację, żądając planów do dnia 21 marca, bo tak stanowi Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 12 listopada 2002 r. (Dz. U. z dnia 23 listopada 2002 r.). Nadleśnictwo musi ten plan zatwierdzić w ciągu 7 dni.
Z w/w rozporządzenia wynika, że obok wielkości planowanych wprowadza się do odpowiednich rubryk również dane wynikające z realizacji poprzedniego planu rocznego. Tutaj rzeczywiście mogą być informacje, których wielkość będzie znana dopiero 31 marca.

Ja nie robiłbym jednak z tego problemu, bo podpis pod planem jest podpisem potwierdzającym bardziej wielkości planowane, niż wielkości wykonane w roku ubiegłym. Do tego ostatniego służy statystyka państwowa i np. LOW-7, stąd nie można przyjmować, że podpis pod planem do zatwierdzenia, potwierdza z góry dane znane dopiero za 2-3 tygodnie, a może i więcej biorąc pod uwagę czas konieczny na zamknięcie roku gospodarczego. Trudno jest planować bez chociaż orientacyjnych danych z ubiegłego roku, a pomiędzy 31 marca i 1 kwietnia, kiedy nowy plan powinien być już zatwierdzony, nie można przeprowadzić całego postępowania z utworzeniem i zatwierdzeniem planu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.