strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marek
Data: 23/05/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jakie wymogi należy spełnić w celu uzyskania decyzji na kupno broni myśliwskiej - kulowej, a w szczególności jakie obowiązują aktualnie przepisy dotyczące badań lekarskich?

Odpowiedź:
Wymogi dla uzyskania pozwolenia na broń, w tym w sprawie badań wynikają z ustawy łowieckiej, dostępnej na stronie http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/prawo/prawo_2ust.html.

Badania obowiązują myśliwych, którzy starają się o pierwszą broń, oraz o kolejną sztukę broni, ponad te ilości broni, które posiadali na koniec marca br. Od początku kwietnia br. KG Policji bazuje na orzeczeniu NSA, które przypomniało, że zgodnie z obowiązującą ustawą o broni (dostępna w aktualnym brzmieniu na stronie http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/prawo/prawo_3.html), decyzja o przyznaniu pozwolenia na broń musi określać ilości tej broni w danej decyzji.

W związku z powyższym osoby posiadające już pozwolenie na broń wydane w przeszłości na podstawie starej ustawy o broni, traktowane są jako posiadające decyzje administracyjną o pozwoleniu na tyle sztuk broni ile posiadają. Jeżeli osoba taka sprzeda jedną sztukę broni i w to miejsce będzie chciała zakupić inną broń, nie musi dokonywać badań, ale jeśli ta nowa broń będzie dodatkową do dotychczas posiadanej ilości, to badania trzeba przeprowadzić i otrzyma się nową decyzję administracyjną na tę broń. Można przy tym występować od razu o pozwolenie na większą liczbę sztuk broni, np.3, aby ewentualne zakupy następnych sztuk broni nie wymagały całej procedury i badań od nowa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.