strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jerzy Mela
Data: 20/11/2006
Publikacja: 23/11/2006
Pytanie: Uchwała walnego zgromadzenia Koła stanowi że: "Każdy członek koła jest zobowiązany do wniesienia na korzyść koła kwoty równej wysokości 20% składki członkowskiej na rzecz PZŁ obowiązującej w danym roku kalendarzowym" . Czy myśliwi , którzy opłacają 50 % składki członkowskiej na PZŁ wpłacają uchwalone 20% liczone od pełnej składki czy od zniżkowej?

Odpowiedź:
Pod pojęciem składki występuje w uchwalwe NRŁ składka pełna i składka ulgowa. W związku z tym, jeżeli uchwała WZ o treści podanej niżej dotyczy opłaty innej niż składka członkowska w kole, to 20% należy każdemu z członków liczyć o składki jego obowiązującej, a więc ci, którzy płacą w PZŁ składkę ulgowa, od niej naliczą i wpłacą w kole 20%.

Jeżeli jednak podana treść uchwały dotyczy wyliczenia składki członkowskiej w kole, to należy ją liczyć wszystkim członkom koła w wysokości 20% od pełnej składki członkowskiej w PZŁ. Gdyby koło chciało niektóym członkom uchwalić składkę członkowska obniżona, to WZ powinno imiennie określić, któych członków dotyczy taka składka ulgowa i ile wynosi.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.