strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Członek Zarządu
Data: 20/11/2006
Publikacja: 25/11/2006
Pytanie: Jak należy stosować podjętą uchwałę zgodnie z nowym statutem odnośnie wysokości wpisowego do koła, w sytuacji, kiedy kandydat złożył deklarację i uiścił wpisowe w 2005 r. w wysokości wówczas obowiązującej, a został przyjęty po odbyciu stażu i po uzyskaniu
uprawnień do polowań w roku 2006, kiedy wysokość wpisowego uległa zmianie?

Odpowiedź:
Koło nie miało prawa przyjmować deklaracji na członka oraz wpisowego przed uzyskaniem uprawnień łowieckich. Również jako stażysta kandydat nie powinien nic płacić, bo nie dopuszczał do tego również poprzedni statut PZŁ. W tej sprawie koło działało niezgodnie ze statutem, jakkolwiek nazywałoby wpłatę przyjętą przezd zdaniem egzaminów. Wpisowe uchwalone w 2006 r. na podstawie nowego statutu obowiązuje od momentu podjęcia uchwały. Jeżeli to przyjęte od kandydata w 2005 r. było niższe, a jego deklaracja była rozpatrywana już po zmianie wysokości wpisowego, to nowo wstępujący powinien:
- dopłacić różnicę, jeżeli obecne wpisowe jest większe, niż to przyjęte awansem w 2005 r.
- uzyskać zwrot od koła różnicy, jeżeli przyjęte awansem wpisowe w 2005 r. było wyższe od obowiązującego obecnie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.