strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Członek Zarządu
Data: 20/11/2006
Publikacja: 26/11/2006
Pytanie: Czy uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca wysokości wpisowego podjęta w maju 2006 r. może działać i działa wstecz w stosunku do członka koła przyjętego w 2006 r., ale przed podjęciem uchwały?

Odpowiedź:
Uchwała o wpisowym podjęta w 2006 r. nie może działać wstecz w tymże roku. Od począku 2006 r. do momentu podjęcia uchwały o wysokości wpisowego obowiązywała wysokość wpisowego taka jak obowiązywała w 2005 r., ale z jednym zastrzeżeniem. Jeżeli wpisowe w 2005 r. było wyższe niż 10-krotność składki PZŁ za 2006 r., to można było na początku 2006 r. pobierać wpisowe tylko do tej wysokości.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.