strona główna forum dyskusyjne


Pytał: ROBERT
Data: 29/05/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Każdy członek PZŁ ma szereg obowiązków statutowych. Do takich należą m.in. rozwijanie umiejętności strzeleckich. Co roku w naszym okręgu, podobnie jak i w innych są rozgrywane mistrzostwa okręgu w strzelaniach myśliwskich. Z uwagi na skromne środki finansowe naszych członków nasze koło postanowiło zorganizować na koszt koła treningi z instruktorem i zakupić amunicję na trening i zawody. I tu spotkało nas rozczarowanie, ponieważ jeżeli chodzi o amunicję to faktura na jej zakup nie może być wystawiona na koło. Proszę o możliwie przystępne wyjaśnienie powyższego faktu i propozycje zaradzenia moim zdaniem jawnej niesprawiedliwości lub administracyjnemu "lapsusowi".

Odpowiedź:
Nie bardzo rozumiem, kto miał powiedzieć, że faktura za amunicje, czy cokolwiek innego, nawet np. podpaski higieniczne, czy prezerwatywy nie może być wystawiona na koło. Zgodnie z prawem o podatku VAT, każda sprzedaż musi być udokumentowana fakturą i to odbiorca określa, na kogo taka faktura ma być wystawiona. Koło łowieckie nie jest tu wyjątkiem. Więcej o sprzedaży amunicji można przeczytać w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administarcji Dz.U.02.156.1303. Z § 7 ust.1, pkt.1a) tego rozporządzenia wynika, że do sprzedania amunicji ..."osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom"... wystarcza przedstawienie legitymacji posiadacza broni, to sklep nie powinien robić problemów, bo przepis stanowi w jednym zdaniu o sprzedaży osobom fizycznym oraz innym podmiotom na podstawie pozwolenia na broń. Gdyby uznać i twierdzić, że ten podpunkt dotyczy tylko osób fizycznych (co wcale z niego nie wynika), to pozostaje zgłoszenie się koła na policję, celem wydania odpowiedniego zaświadczenia, które upoważni do zakupu amunicji.

Inną sprawą jest, czy amunicja tak zakupiona może być wliczona w koszty koła bez uiszczenia od niej podatku dochodowego, a co za tym idzie odliczenia kołu VAT naliczonego z tej faktury. Co może być kosztem wliczone tłumaczyła minister I. Ożóg w piśmie do PZŁ, dostępnym na http://www.lowiecki.pl/min_fin.php. Moim zdaniem koszt amunicji na zawody i treningu może być pokrywany przez koło, właśnie ze względu na cele Związku wynikające ze statutu PZŁ dot. strzelectwa.

W moim kole takie faktury za amunicję są pokrywane przez koło.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.