strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Karol Wróbel
Data: 24/12/2006
Publikacja: 26/12/2006
Pytanie: W jaki sposób winien być dokumentowany fakt dostarczenia do koła żołędzi i wypłata za nie pieniędzy osobie dokonującej sprzedaży? Co w sytuacji, gdy sprzedającym jest dziecko?

Odpowiedź:
W załączniku nr 2 ustawy o VAT żołędzie figurują pod pozycją 19 (PKWiU 15.33.30-00.80) od której przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług wg 5% stawki.

Tym samym skup żołędzi przez koło łowieckie powinien odbywać się na zasadach określonych w ustawie o VAT dla faktury RR.

Aby być w zgodzie z obowiązującym prawem radziłbym wprowadzić następujące zasady.

a) Jeżeli zakup żołędzi dokonywany jest od osób dorosłych to radziłbym zażądać od tej osoby wszystkie dane umożliwiające wystawienie jednostkowej faktury FAT RR przez co koło umożliwi sobie odpisanie podatku naliczonego.

b) Jeżeli zakup nastąpi jak wyżej, a dostawca odmówi spełnienia choćby jednego z warunków dla właściwego wystawienia faktury VAT RR uniemożliwiającego odpisanie podatku VAT naliczonego to również faktura taka winna być wystawiona. W takim przypadku, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z uniemożliwieniem odpisania podatku VAT naliczonego zastosować następujące wyliczenie: cena skupu/105*100. Na tak ustaloną cenę wystawić fakturę VAT i po doliczeniu 5% stawki VAT wypłacić dostawcy.

c) Jeżeli chodzi o dzieci to należy postąpić jak w pkt. b) z tym, że moim zdaniem wystarczy tutaj sporządzić zbiorczą listę osób i na jej podstawie wystawić zbiorczą fakturę VAT RR.

Chciałbym również zaznaczyć, że skup taki nie może odbywać się od osób anonimowych, ponieważ spotkałem się z interpretacją US, który żądał, aby przy zakupie produktów rolnych na targowisku, kiedy nie ma możliwości sporządzenia faktury VAT RR robić kopie, a nawet zdjęcia z dowodów osobistych lub tym osobom i raz na miesiąc sporządzać wspomniane faktury.

Odpowiedź opracował
Roman Schramm

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.