strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Sylwester Hałas
Data: 05/01/2007
Publikacja: 05/01/2007
Pytanie: Czy istnieją jakieś przepisy ustalające do spraw o jakiej wartości finansowej decyzję podejmuje zarząd, a jakie już powinny być rozpatrywane przez Walne Zebranie?


Odpowiedź:
Nie ma takiego rozgraniczenia w przepisach, chyba, że WZ podjęłoby uchwałę o ustaleniu jakiejś kwoty granicznej i byłaby ważna do chwili ewentualnego uchylenia jej przez ZO PZŁ, bo uchwała taka wkraczałaby w kompetencje zarządu.

Powyższe nie oznacza, że zarząd może wszystko. Zarząd pracuje w ramach budżetu i planu gospodarczego na dany rok przyjętych przez WZ. Zapisane w budżecie wartości tworzą granice, w ramach których porusza się zarząd, niezależnie od wysokości zobowiązań, jeżeli te podejmowane są w ramach tego budżetu i planu.

Jeżeli wiec plan gospodarczy zakłada zakup nieruchomości i budżet określa kwotę na taką inwestycję, to niezależnie od jej wysokości dalsze działania podejmuje tylko zarząd. Gdyby jednak poza planem gospodarczym i poza budżetem zarząd podjął jakiekolwiek zobowiązania, nawet niezależnie od ich wysokości, to już przekroczyłby swoje kompetencje.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.