strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Prezes Koła
Data: 29/01/2007
Publikacja: 01/02/2007
Pytanie: Na jakiej podstawie prawnej Zarząd Koła może wydać środki finansowe na remont siedziby Koła, która będzie dzierżawiona tylko na czas określony (do 4-6 lat)?


Odpowiedź:
Jedyną podstawą do wydatków na rzecz remontu siedziby koła, niezależnie od tego, czy nieruchomość jest własnością koła, czy też jest tylko dzierżawiona, niezależnie od okresu tej dzierżawy, jest uchwalony przez WZ budżet koła na dany rok. Zarząd jest związany budżetem, bo to od członków koła zależy, na co chcą wydawać pieniądze swojego koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.