strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Włodek
Data: 01/02/2007
Publikacja: 02/02/2007
Pytanie: W ub. roku WZ podjęło uchwałę na temat wpisowego do koła, że członkowie rodzin naszych członków wpłacają 500 zł, inni 2000 zł. Ta uchwała została zakwestionowana przez ZO i jak to teraz być powinno...?


Odpowiedź:
Nie mając pisma z ZO nie umiem powiedzieć, co zakwestionowano. Czy całą uchwałę, czy tylko jej część. Na pewno nieprawidłowym było obniżenie wpisowego dla członków rodzin. Jeżeli ze stanowiska ZO nie wynika, co uchylono, czy tylko to 500 zł, czy cała uchwałę, to należy podjąć ją od nowa na najbliższym WZ. Może to być również NWZ zwołane tylko w tym celu. Do tego czasu właściwym wpisowym może być tylko 2000 zł., bo 500 zł. na pewno nie.

Zgodnie ze statutem PZŁ kwota wpisowego jest jedna i nie może różnić się w zależności od podmiotów, któych ma dotyczyć. Nie może być również zwolnień czy obniżek tej opłaty.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.