strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Krzyżak
Data: 01/02/2007
Publikacja: 03/02/2007
Pytanie: Czy żona skarbnika może być księgową w tym Kole Łowieckim?

Odpowiedź:
Nie ma formalnych przeciwskazań, żeby nie można było zatrudnić jako księgowej, żony skarbnika. A czy jest to rozwiązanie właściwe, najlepiej będą wiedzieć członkowie koła. Księgowa, najogólniej biorąc, wykonuje pracę na rzecz zadań, które realizuje i odpowiada za nie skarbnik. Układ, że robi to jego żona, może dać dobry efekt, bo mogą ściśle współpracować. Można też odwrotnie na to patrzeć i np. twierdzić, że żonie skarbnika wypłaca się więcej, niż innej osobie na tym stanowisku. Ale od czego jest KR i członkowie na WZ, którzy ocenią postępowanie skarbnika i całego zarządu w głosowaniu absolutorium.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.