strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Skarbnik
Data: 09/02/2007
Publikacja: 10/02/2007
Pytanie: Czy myśliwym delegowanym zkoła do pracy w różnych komisja Zarządu Okręgowego należy się zwrot kosztów podróży do miejsc posiedzenia tych komisji? Kto ponosi te koszty? Na podstawie jakich dokumentów należy rozliczać te koszty?

Odpowiedź:
Na pewno zwrotu tych kosztów nie można żądać od koła łowieckiego. Koło może wydawać swoje środki na ściśle określone zadania statutowe, do których nie zalicza się działalności w jakiejkolwiek komisji ZO lub ORŁ. To ZO lub ORŁ powinny koszty te pokrywać, jeżeli organa te uznają to za właściwe.

Praca w komisji ZO lub ORŁ jest działalnością społeczną konkretnego członka PZŁ, a nie przedstawiciela koła, które go tylko wytypowało, ale też nie mogło nakazać swojemu członkowi uczestnictwa w jakiejkolwiek komisji i jeżeli dany członek się na to decydował. Był to jego samodzielny wybór. Koszty działalności społecznej (nie wynagrodzenia za prace, tylko zwrot poniesionych kosztów), mogą pokrywać te organy, które daną działalność prowadzą. Jeżeli ZO lub ORŁ uznają, że należy się zwrot tych kosztów, to wskażą, na podstawie jakich dokumentów będzie można tego dokonać.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.