strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Bruniewski Henryk
Data: 30/04/2007
Publikacja: 02/05/2007
Pytanie: Posiadamy ciągnik rolniczy ,zamierzamy kupić stary pług i nowe opony od rolnika nie prowadzącego działalności jakie winny być dokumenty do księgowości?

Odpowiedź:
Należy zawrzeć umowę kupna sprzedaży ( tak ja przy kupnie - sprzedaży samochodu). Najlepiej w umowie wykazać wartość ciągnika wraz z oponami. Dalsze czynności to wartość nabycia ciągnika należy powiększyć o koszty np. rejestracji, doposażenie, remont itp. i umieścić w ewidencji środków trwałych, jeżeli łączna wartość nabycia przekroczy 3.500,- złotych, a przewidziany okres użytkowania ciągnika jest dłuższy niż jeden rok.
Przed rejestracją ciągnika koło zobowiązane jest do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych chyba, że w umowie strony umówią się inaczej.

Oczywiście omawiany wyżej zakup będzie skuteczny od rolnika, który nie prowadzi działalności pozarolniczej. Jeżeli natomiast prowadzi taką działalność to powinien wystawić rachunek, a jeżeli jest czynnym płatnikiem podatku VAT - fakturę VAT.

Roman Schramm

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.