strona główna forum dyskusyjne


























Pytał: Żbik
Data: 08/05/2007
Publikacja: 11/05/2007
Pytanie: Czy jest uchwała, zarządzenie, rozporządzenie, kto prowadzi w kole szacowanie szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych? W moim kole samozwańczo szacuje szkody łowczy koła, czy jest to prawidłowe? Zarząd zawarł umowę zlecenie ze strażnikiem koła, który pełni funkcię społecznie, aby od 01 kwietnia do 30 września pilnował, aby zwierzyna nie wyrządzała szkody w uprawach rolnych i za to otrzymuje z kasy koła 15.000 zł., a szkody jak były tak i są!

Odpowiedź:
Decyzję o tym kto szacuje szkody podjąć musi zarząd. Szacownie szkód nie wchodzi w zakres obowiązków łowczego zapisanych w statucie PZŁ. O tym, czy decyzja szacującego jest ostateczna, czy dopiero zatwierdza ją zarząd, należy do zarządu. Może on np. określić, że powyżej jakiejś kwoty protokół musi być zatwierdzony na posiedzeniu zarządu.

Podpisanie umowy zlecenia też musi być wynikiem decyzji zarządu. Jeżeli zarząd podjął taką decyzję, a decyzja taka zaskakuje członków koła, KR powinna przeanalizować, czy taki
wydatek był uprawniony w ramach budżetu koła na dany rok i np. w tym świetle wnioskować lub nie o udzielenie absolutorium członkom zarządu. Na rok przyszły, WZ ma prawo i obowiązek przyjęcia budżetu i w jego ramach może nakazać lub wprost przeciwnie, zakazać takiej praktyki poprzez przyznanie albo nie środków na powyższy cel. To samo WZ może zrobić w planie gospodarczym na dany rok, który obligatoryjnie musi przyjąć na zwyczajnym WZ, nakazując lub zakazując zatrudnia kogokolwiek do pilnowania pól przed szkodami.

WZ nie ma przy tym kompetencji, żeby zakazać lub nakazać zatrudnienia konkretnej osoby, bo wybór taki leży w kompetencjach zarządu. Tak więc WZ może zakazać lub nakazać jakieś działanie zarządowi, ale nie może uszczegóławiać tego decyzją, że tego czy tamtego zatrudnić albo nie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.