strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Lisiarz
Data: 15/07/2007
Publikacja: 16/07/2007
Pytanie: Koło w którym chcę polować kilka lat temu podjęło uchwałę, o tym że członkami ich koła mogą być tylko Ci myśliwi, którzy nie polują w innych kołach. Czy w związku z powyższym chcąc respektować uchwałę WZ muszę rezygnować z członkostwa w kole w którym poluję?


Odpowiedź:
Opisana uchwała WZ jest niezgodna z obecnym statutem PZŁ i koło nie może jej stosować.

Myśliwy ma prawo być członkiem kilku kół i nie może mu tego zabronić uchwała WZ koła. Przyjmując się do drugiego i następnych koła, myśliwy zobowiązany jest określić się, które z kół jest dla niego macierzyste. W opisanej sutuacji, można np. złożyc deklarację do drugiego koła, określając się w niej, że to koło ma być kołem macierzystym, a w dotychczasowym kole uzgodnić z zarządem, że koło to przestaje być dla Kolegi kołem macierzystym, stając się kołem niemacierzystym, bez utraty w nim członkostwa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.