strona główna forum dyskusyjne


Pytał: lowczy
Data: 06/08/2007
Publikacja: 06/08/2007
Pytanie: Jestem łowczym w kole, a mój ojciec jest strażnikiem łowieckim. Czy ta sytuacja jest zgodna z prawem?

Odpowiedź:
Z formalnego punktu widzenia taka sytuacja nie narusza prawa. Nie można jednak wykluczyć, że w konkretnym kole i w konkretnej sytuacji relacji członków zarządu i strażników łowieckich (obowiązki, odpowiedzialność, nadzór, kontrola, etc.), członkowie koła mogą uważać taką sytuacje za nieprawidłową. Choć ich ewentualne zastrzeżenia mogą mieć jedynie charakter nieformalny, to przy negatywnej opinni członków koła uważałbym taką sytuacje za nieprawidłową, szczególnie jezłei z uchwał WZ, zarzadu lub zwyczajów panującycgh w kole, to łowczy odpowiada personalnie za kontrolę działania strażnika.

Innymi słowy, jeżeli taka sytuacja nie wadzi członkom koła, to może być utrzymywana, ale jeżeli większości członków ona nie odpowiada, dążyłbym do zmiany tej sytuacji.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.