strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Józef Stelmach
Data: 08/01/2008
Publikacja: 09/01/2008
Pytanie: Chciałbym zostać członkiem niezrzeszonym w żadnym kole, czy mam do tego prawo i jakie warunki muszę spełnić , aby uzyskać taki status. Czy prawa i obowiązki członka niezrzeszonego bardzo się różnią od praw członka zrzeszonego?

Odpowiedź:
Od momentu rezygnacji z członkostwa w kole, ma się 6 miesięcy na złożenie w swoim ZO PZŁ wniosku o przyznanie statusu członka niezrzeszonego. Nie dotrzymanie terminu 6 miesięcy skutkuje skreśleniem z PZŁ. Członek niezrzeszony ma takie same prawa i obowiązki jak każdy inny członek PZŁ, tylko po prostu nie jest członkiem żadnego koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.