strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania zbiorowe

NrDataTreść pytania
208215/02/2017Czy podprowadzający dla myśliwego dewizowego może posiadać broń i czy może z niej polować na ambonie, na której znajduje się myśliwy dewizowy lub na innej ambonie ale w tym samym sektorze?
205407/01/2015Myśliwy naszego koła po cofnięciu mu pozwolenia na broń za jazdę po pijanemu uczestniczył w polowaniu zbiorowym z bronią (prowadzący zaniedbał sprawdzenia uprawnień). Zorientowawszy się po polowaniu w sytuacji niedopełnienia obowiązków, na przedstawionym protokole z polowania nie umieścił go na liście biorących udział w polowaniu. Jakie restrykcje ma do dyspozycji zarząd w stosunku do kolegów? Jakie ewentualne kary im grożą?
205222/10/2014Na WZ zatwierdzone zostało polowanie dewizowe na rogacze oraz jedno dewizowe polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą. Tymczasem Zarząd nie informując nikogo zorganizował dodatkowe polowanie dewizowe na łanie i kozy dla dewizowca, wstrzymując jednocześnie wydawanie odstrzałów na w/wymienioną zwierzynę do czasu zakończenia tegoż polowania, dokładnie do 10 października. Czy takie działanie Zarządu jest zgodne z prawem?
205019/08/2014Jaki ma być skład apteczki medycznej zabieranej na polowania zbiorowe?
204213/05/2014Jaki akt prawny reguluje obecność cudzoziemca - jako osoby towarzyszącej- na polowaniu, zarówno indywidualnym jak i zbiorowym?
202908/01/2014Zarząd Koła zmienił termin planowanego polowania zbiorowego na kilka dni przed terminem nie powiadamiając wszystkich członków Koła tylko co niektórych pocztą pantoflową. 1. Czy Zarząd Koła może zmienić termin planowanego polowania zbiorowego i na ile dni wcześniej powinien powiadomić wszystkich członków koła o zmianie terminu polowania zbiorowego? 2. Jakie konsekwencje może ponieść Zarząd Koła za zmianę terminu polowania bez powiadomienia członków koła? 3. Czy w polowaniu zbiorowym koła razem mogą uczestniczyć myśliwi zagraniczni zorganizowani przez biuro polowań?
202808/01/2014Oo kiedy polujemy z psami zbiorowo na dziki i jaki przepis to reguluje?
202109/10/2013Czy kilku myśliwych (3-10) będących w charakterze naganki może strzelać w miocie do dzików w myśl &34pkt3 regulaminu polowań?
200822/08/2013Jakie dokumenty należy posiadać przy sobie aby uczestniczyć w polowaniu zbiorowym? Spotkałem się z wymogami: pozwolenie na broń, legitymacja PZŁ, zaświadczenie o przystrzelaniu broni, zaświadczenie o odbyciu szkolenia przed sezonem. Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje na ten temat?
198810/06/2013Dwóch myśliwych wybierają się wspólnie na polowanie. Każdy obiera inny rewir w tym samym rejonie. O określonej godzinie umawiają się, spotykają i wspólnie wracając podążają do samochodu. W trakcie powrotu zauważają wędrujące w ich kierunku dziki, Jeden Kolega przymierza się do strzału. Drugi obserwuje i potwierdza słuszność wyboru dzika do którego zamierza strzelać kolega. Czy takie działanie można traktować jako polowanie zbiorowe?
198405/06/2013Czy na polowaniu zbiorowym, można z funduszu Koła Łowieckiego zakupić dla myśliwych posiłek regeneracyjny np. kiełbaski na ognisko. Czy przepisy prawa na to zezwalają?
195523/04/2013Czy jako podprowadzający mogę mieć z sobą podczas polowania dewizowego broń tak jak w Afryce Professional Hunter?
194712/04/2013Czy Zarząd Koła może zawiesić wykonywanie polowania dla całego koła ze względu na aktualne warunki atmosferyczne?
192809/04/2013Zrozumiałe jest, że prowadzący polowanie na odprawie ogłasza: Pierwszy strzał np. do jelenia byka ale czy członek ZK na odprawie przed polowaniem zbiorowym może ogłosić że: Do jelenia byka strzela myśliwy który wylosuje nr 5 do cielęcia myśliwy z nr 10 a np. do ostatniego dzika z nr 15. Jak się to ma do zasady równości wszystkich członków koła?
191425/03/2013Czy WZ może podjąć uchwałę o zakazie używania celowników optycznych na polowaniach zbiorowych?
188512/02/2013Pytanie, które mnie nurtuje to plan polowań, w którym podane miejsce polowania to cały obwód. Powoduje to u kolegów dyskusję nad możliwością wykonywania polowania indywidualnego dzień wcześniej (czy np. nie musi być podane przybliżone miejsce wykonywania polowania np. kilka miejscowości, las taki i taki).
188211/02/2013Czy myśliwy, który nie ma pozwolenia na broń (utrata) ma prawo stanąć na stanowisku bez broni jeśli będzie chciał?
186415/01/2013Podczas polowania zbiorowego w moim kole doszło do niecodziennej sytuacji. Podczas drugiego pędzenia do polowania dołączył jeden myśliwy, niemacierzysty członek naszego koła. Wszyscy myśliwi byli już na stanowiskach a "kolega" doszedł do linii myśliwych i przesuwając kilku z nich po kilkadziesiąt metrów zajął sobie stanowisko bez wiedzy i zgody prowadzącego. Podczas tegoż pędzenia ww. myśliwy strzelił lochę ok. 80-90 kg. Na odprawie przed polowaniem prowadzący zaznaczył, że nie strzelamy do loch. W jaki sposób ZK może ukarać za tak skandaliczne zachowanie myśliwego, każąc go najsurowszą z możliwych kar?
186315/01/2013W trakcie polowania zbiorowego pada propozycja przez prowadzącego, że wraz z innym myśliwym otropią dziki. Pozostałym kolegom nakazują czekać. Po chwili czekania słychać kilka strzałów. Za chwilę telefon do jednego z czekających kolegów od prowadzącego, że namierzyli dziki i żeby obstawić rejon lasu, w który się skierowały. Niestety nie ma prowadzącego, myśliwi nie bardzo wiedza co zrobić i który dokładnie rejon obstawić. Dziki się przemieszczają. Po ustaleniu kierunku w którym podążają dziki, pada telefoniczna informacja od prowadzącego aby obstawić kolejny sektor. Myśliwi udają się w tamtym kierunku. Otrapiający myśliwi napotykają wędrująca watahę i jeden z nich strzela dzika. Dziki rozbiegają się w różnych kierunkach. Czy otrapiający myśliwi w trakcie polowania zbiorowego mogą strzelać do napotkanych dzików? Czy prowadzący polowanie może nakazać rozstawiać się telefonicznie i ustalać telefonicznie rejon polowania?
185402/01/2013Sytuacja na polowaniu zbiorowym: Pierwszy myśliwy strzela łanię i lisa, drugi myśliwy strzela cielaka, trzeci dzika, czwarty dzika, a 5 i 6 myśliwy po lisie. Czy prowadzący polowanie mógł uhonorować tytułem "Króla polowania" pierwszego myśliwego, pominąć drugiego i zdecydować o tym, że "Wicekrólami polowania" zostają trzeci i czwarty myśliwi?
[1] 2 3 4 5 6 7 8 z 8   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.