strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Członkostwo w kole

NrDataTreść pytania
61316/05/2006Czy za nieuiszczenie sumy za nieprzepracowane godziny gospodarcze, Zarząd ma prawo skreślić członka, czy też powinien się zwrócić do WZ z wnioskiem o wykluczenie?
60225/04/2006Skreślony prawomocnie z koła za niepłacenie składek odwołał się do Sądu Okręgowego. Czy sąd może nakazać przywrócić członkostwo tago członka? Czy ma do tego prawo mimo iż na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołanie 95% członków opowiedziało się za skreśleniem?
58126/03/2006Zaległość nie została uiszczona i zarząd podjął uchwałę o postawienie wniosku na WZ o wykluczeniu kolegi z Koła. Po tym fakcie kolega wpłacił wymaganą sumę. Czy po tej wpłacie ZK powinien uchylić propozycję uchwały o wykluczeniu?
54422/02/2006Czy zarząd może usunąć członka z koła za polowanie bez ważnego odstrzału i wpisu do książki? Jakie należy poczynić kroki, tzn. zgłoszenie do rzecznika dyscyplinarnego, postawienie wniosku na walnym zgromadzeniu o usunięcie z listy członków, itp.?
53110/02/2006Czy Nadzwyczjne Walne Zgromadzenie ma prawo wykluczyć aktualnego członka Zarządu Koła z koła, czy musi najpierw pozbawić go tej funkcji?
50216/01/2006W tym miesiącu mamy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła z odwołaniem i nowymi wyborami zarządu. Tego dnia z uwagi na obowiązki zawodowe nie mogę być obecny, a koledzy chcą zgłosić moją kandydaturę. Czy jest to dopuszczalne w myśl nowego statutu?
49706/01/2006Czy zarząd koła może po zastosowaniu kary organizacyjnej zawieszenia w prawach członka , (§21, ust.1, pkt.4, statut ramowy koła), postawić wniosek o wykluczenie z koła za ten sam czyn, kiedy kara "biegnie"?
43804/11/2005Z dniem 13 października wpłaciłam przelewem na konto koła składki członkowskie, a z dniem 21 zarzad koła podjał uchwałę o skreśleniu mnie z listy członków koła Czy od takiego pisma powinnam się odwolywac do WZ?
39108/09/2005Czy Zarząd Koła może się odwołać od decyzji Zarządu Okręgowego, który uchylił uchwały o wykluczeniu dwóch członków koła, ze względu na brak w porządku obrad takiego punktu, ale był punkt o komleksowym rozpatrzeniu sprawy?
27822/07/2004Zarząd Okręgowy, a odwołanie od uchwały WZ nieuwzględniającej odwołanie myśliwego od uchwały Zarządu Koła o jego skreśleniu z listy członków za zaległości w składkach lub innych opłatach na rzecz koła?
27722/07/2004Czy zgodnie ze Statutem Koła, Zarząd Koła zobowiązany jest do obligatoryjnego, bez żadnego ostrzeżenia (nie poprzedzonego choćby ponagleniem) skreślenia z listy członków w przypadku nieopłacenia składki i innych opłat przez okres dłuższy niż trzy miesiące?
25317/05/2004Na WZ Członków Koła jeden z członków koła postawił wniosek o wykluczenie mnie z Koła "za niekoleżeństwo" niczym tego nie uzasadniając. Moje pytanie brzmi: "Co to jest nikoleżeństwo?"
21017/03/2004Jakie warunki musi spełnić cudzoziemie, ale obywatel UE, żeby zostać członkiem PZŁ i czy może być członkiem jakiegoś kola łowieckigo?
19803/03/2004Czy Zarząd Koła musi uzasadniać odmowę lub zgodę na udzielenie przez Zarząd Okręgowy urlopu zdrowotnego?
19603/03/2004Czy Zarząd Koła ma obowiązek wydania byłemu członkowi jego kartoteki osobowej?
19503/03/2004Kto może wystąpić do Zarządu Koła o opinię byłego członka koła?
13727/11/2003Myśliwy skreślony z listy członków koła winien w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu być przyjętym do nowego koła lub uzyskać statut myśliwego niezrzeszonego. Od kiedy należy liczyć okres, w którym decyzja zarządu nabiera mocy prawnej?
12619/11/2003Czy myśliwy, który został zawieszony przez Zarząd Koła z powodu toczącego się przeciwko niemu postępowaniu dyscyplinarnemu wszczętemu przez Rzecznika Dyscyplinarnego ZO PZŁ, w okresie tego zawieszenia może zgłaszać wnioski formalne na Walnym Zgromadzeniu i czynnie uczestniczyć w głosowaniach?
11003/10/2003W jaki sposób następuje zawieszenie w prawach członka koła?
10523/09/2003Proszę o wyjaśnienie jak mam postąpić, aby zmienić status członka macierzystego na niemacierzystego i odwrotnie. Obecnie jestem członkiem dwu kół i pragnę dokonać zmiany statusu członka w obu kołach. Uprzejmie proszę o radę jak to zrobić, aby działać zgodnie z prawem?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.