strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Członek w kole niemacierzystym, niezrzeszony

NrDataTreść pytania
80027/01/2007Czy członek niemacierzysty koła może brać udział w głosowaniu o wykluczeniu z koła innego członka?
79818/01/2007Czy członek niemacierzysty koła może brać udział w głosowaniu o wykluczeniu z koła innego członka?
77824/12/2006Czy myśliwego, który nie opłacił składki na PZŁ, aco zatym idzie również ubezpieczenia, można dopuścić do polowania zbiorowego w styczniu?
65028/06/2006Czy można myśliwemu nosić naszywkę z napisem wziętym od leśników "Służba łowiecka" i czy jest to uregulowane jakimiś przepisami?
62524/05/2006Zlożyłem deklarację na członka niemacierzystego koła. Otrzymałem odpowiedź podpisaną przez sekretarza koła, że nowy statut nie przewiduje członków niemacierzystych i mój wniosek został zalatwiony odmownie. Czy takie uzasadnienie ma podstawy prawne i czy odpowiedź mial prawo podpisać sekretarz bez załączonej uchwały zarządu Koła?
59019/04/2006Czy Zarząd Koła może informować pisemnie nadleśnictwa o zawieszeniu członka koła w prawach do polowań, jeśli sam zainteresowany nie otrzymał pisma o swoim zawieszeniu?
45221/11/2005Czy uchwała Walnego o wysokości opłat dla "członka niemacierzystego" wynosząca 200% jak dla macierzystego jest niezgodna z prawem ponieważ w statucie PZŁ nie ma pojęcia "członek niemacierzysty", a jest członek Koła dla którego nasze Koło jest niemacierzyste?
37604/08/2005Jeżeli jestem urlopowany przez Zarząd Okręgowy PZŁ na okres do 2 lat, to czy teraz zarząd macierzystego koła może ode mnie wymagać abym przez ten okres uiszczał comiesięczne składki członkowskie na rzecz koła, oraz uczestniczył w pracach gospodarczych na rzecz koła?
31201/12/2004Jestem członkiem macierzystym koła, ale składkę PZŁ za 2005 r. zamierzałem opłacić w ZO samodzielnie, jak czyniłem to przez ostatnie dwa lata. Czy zarząd może dokonać skreślenia mnie z listy członków koła z powyższego tytułu?
25116/05/2004Ostatnie Walne podjęło uchwałę o tym, że członkowie "niemacierzyści" nie mogą być osobami wprowadzającymi do koła. Czy taka uchwała jest zgodna z prawem, jeżeli w kole obowiązuje statut wzorcowy?
20717/03/2004Czy WZ może podjąć uchwałę, że do koła nie będą przyjmowani myśliwi na członków niemacierzystych, ponieważ liczba członków koła zdaniem kolegów jest zbyt duża?
19403/03/2004Jak mam się zachować i co uczynić, aby być członkiem drugiego koła łowieckiego?
10523/09/2003Proszę o wyjaśnienie jak mam postąpić, aby zmienić status członka macierzystego na niemacierzystego i odwrotnie. Obecnie jestem członkiem dwu kół i pragnę dokonać zmiany statusu członka w obu kołach. Uprzejmie proszę o radę jak to zrobić, aby działać zgodnie z prawem?
10422/09/2003Czy członek PZŁ, bedący myśliwym niezrzeszonym, może być przyjęty do koła łowieckiego jako członek koła, dla którego koło to nie jest kołem macierzystym?
10321/09/2003Czy Walne Zgromadzenie Koła ma prawo podjąć uchwałę o likwidacji w kole statusu członka niemacierzystego w drodze uchwały? Czy wtedy istniejący członkowie niemacierzyści z mocy uchwały tracą przynależność w kole?
515/05/2002Czy członek niemacierzysty w kole może być wybrany na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Koła?
121/02/2002Czy myśliwy może być członkiem dwóch kół i w obu być członkiem niemacierzystym?
poprzednia   1 [2] z 2

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.