strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
169914/05/2012Czy urlopowany członek koła ma obowiązek uiszczać składki do PZŁ i do koła? Jak jest z płaceniem składek przez zawieszonego myśliwego? Na jak długo można być urlopowanym i ile razy?
169511/05/2012Jakie środki prawne może podjąć Walne Zgromadzenie w stosunku do członków Zarządu Koła, który przekroczył w znacznej kwocie budżet koła?
168024/04/2012Do koła należałem od 1985 r. W grudniu 2012 r. napisałem podanie o skreślenie mnie z listy członków ze względów zdrowotnych. Podanie zostało przyjęte. Czy należy mi się zwrot wpisowego które wniosłem przy przyjęciu do koła?
167012/04/2012Na jesiennym 2011 r. Walnym Zgromadzeniu ZK otrzymał zgodę na zakup wytypowanej działki co też ZK uczynił. Przez okres zimy ZK skrupulatnie zebrał niezbędną dokumentację i bez zgody WZ, które odbędzie się pod koniec kwietnia br. rozpoczął poważną inwestycję - budowę domku myśliwskiego. Jak myśliwi niegodzący się na takie jawne łamanie prawa powinni zareagować i postąpić?
166510/04/2012WZ koła podjęło uchwałę zwalniającą członków zarządu koła z płacenia składek na PZŁ (składkę za nich opłaca koło) oraz składek do koła. Czy skarbnik postąpił słusznie wystawiając członkom zarządu PIT-8C w poz. 34 ujmując kwotę za składkę do PZŁ i do Koła?
165127/03/2012Czy członek PZŁ który uzyskał tytuł Honorowego Członka PZŁ i jednoznacznie jest zwolniony ze składek na PZŁ jest zwolniony ze składek w kole? Czy aby był zwolniony ze składek w kole WZ musi podjąć uchwałę o nadaniu mu tytułu Honorowego Członka Koła?
164923/03/2012Koło zleciło myśliwemu wyremontowanie paśnika w wyniku pisma otrzymanego z Nadleśnictwa dotyczącego przeglądu urządzeń łowieckich oraz oceny działalności koła. Czy myśliwy ma prawo zażądać zwrot kosztów przejazdu do łowiska w celu wyremontowania ww. urządzenia gospodarczego?
164319/03/2012W jaki sposób Zarząd Koła budujący domek myśliwski ma wybierać wykonawcę na np. budowę domku, wykonanie wyposażenia domku, wykonania instalacji elektrycznej?
163609/03/2012Czy pismo ZK o skreśleniu za niepłacenie składek i zobowiązań nie opatrzone informacją o możliwości odwołania (do kogo i w jakim terminie) posiada moc prawna i czy nie jest z gruntu nieważne?
163306/03/2012Czy zawieszony przez Zarząd w prawach członka koła na okres 1 roku myśliwy musi płacić składki na rzecz koła i czy ma inne prawa i obowiązki wynikające z statutu?
162829/02/2012Myśliwy zaproponował dobrowolne i nieodpłatne wykonanie prac ziemnych na rzecz koła wykorzystując koparkę. Jak zaliczyć mu tą pracę (wartość 1 godziny pracy koparki jest znacznie większa od przyjętej w kole wartości 1 roboczogodziny do odpracowania przez myśliwego)?
162729/02/2012Kto w kole podejmuje uchwałę budowy (lub rozbudowy) domku myśliwskiego?
162427/02/2012Uchwałą WZ za tuszę pobraną na użytek własny członkowie koła winni rozliczyć się w ciągu 30 dni. Jeżeli jednak nie wyrobili się w tym terminie płacą 150% wartości tuszy. ZK wyznaczył 7dni na uregulowanie należności grożąc skreśleniem z listy członków koła. Czy w tym wypadku należności za pobraną tuszę mogą być traktowane jako powód do skreślenia?
161310/02/2012W jaki sposób przeprowadzić przekazanie / odebranie dokumentacji prowadzonej przez skarbnika koła (dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej)? Koło nie korzystało z usług biura rachunkowego. Jeśli są procedury, przepisy prawne, proszę o informację.
160803/02/2012Jakie limity obowiązują koła łowieckie na 2012 rok w zakresie podatku VAT i ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej?
160326/01/2012Zarząd Koła podjął decyzję że zwierzyna pozyskana i pobrana na użytek własny będzie o jeden złoty droższa niż aktualna cena w skupie. Czy złamano prawo?
159919/01/2012Czy wykluczony w marcu 2007 r., obecnie były członek PZŁ. starając się o ponowne przyjęcie do Związku ma obowiązek zapłacić składkę za cały rok 2007, czy jego zaległość to składka za trzy pierwsze miesiące roku 2007? Jak w świetle prawa mają się zaległe składki do trzyletniego okresu ich ważności i związanej z tym ich wymagalności?
157726/12/2011W naszym kole WZ uchwaliło opłatę na rzecz koła w wysokości 600PLN od członka. Środki będą przeznaczane na budowę bazy myśliwskiej. Jaki dokument powinien być generowany przy dokonywaniu wpłaty? Czy z uwagi na uchwałę WZ w ogóle potrzebny jest jakiś dokument - czy wystarczy ewidencja wpłat prowadzona przez skarbnika koła?
157522/12/2011Około pięciu lat temu zrezygnowałem z członkostwa w kole "A". Nie zalegałem z opłatami za składki i prace obowiązkowe. Zostałem skreślony z listy członków na własną prośbę. Przeniosłem się do koła "B"gdzie zostałem wpisany na listę jako członek macierzysty. Czy starając się o przyjęcie z powrotem do koła "A" jestem zobowiązany uiścić wpisowe i kto ewentualnie (WZ?) może mnie z tego obowiązku zwolnić?
157221/12/2011Jak w większości kół łowieckich, w trakcie polowań zbiorowych organizujemy wspólny posiłek finansowany z budżetu koła. Ostatnio pojawiło się dużo różnych sprzecznych opinii w tej sprawie, niektóre z nich bazują na sytuacji prawnej pracowników firm uczestniczących w imprezach okolicznościowych/integracyjnych. Czy należy te przychody w postaci świadczeń w naturze opodatkować i wydać wszystkim informacje podatkowe celem ujęcia w zeznaniu rocznym? Czy można znaleźć uzasadnienie tych wydatków w działalności statutowej i nie obejmować opodatkowaniem?
poprzednia   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.