strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Nowowstępujący do PZŁ i koła łowieckiego

NrDataTreść pytania
37229/06/20057 lat temu zostałem skazany wyrokiem sądu za wyczyn chuligański i dostałem wyrok w zawieszeniu 8 miesięcy na 2 lata. Czy wobec tego nie stoi nic na przeszkodzie bym został myśliwym?
34229/03/2005Czy myśliwy z dwu letnim stażem w PZŁ może kandydować do Zarządu?
33814/03/2005Jestem stażystą, którego staż w kole kończy się dopiero w maju. Czy w takim przypadku mogę już uczestniczyc w kursie dla nowowstęujących? Zarząd koła opinię pozytywną wypisał, ale stwierdzili, że musi minąć pełen rok.
32820/01/2005Czy Walne zebranie może zmienić (poszerzyć ) w trakcie obrad porządek o nowe tematy i czy może w trybie odwoławczym przyjąć w poczet członków koła nowych członków, którzy następnie biora czynny udziała w WZ, skoro statut instytucję przyjęcia w poczet członków koła przypisuje tylko dla kompetencji zarządu koła? Czy zarząd okręgowy powinien takie uchwały walnego zebrania koła anulować w ramach nadzoru i na wniosek 1/3 członków koła zwołać nadzwyczajne walne zebranie?
30428/10/2004Wyjechalem z Polski do RFN i zostalem skreślony z listy czlonkow PZŁ i w kole łowieckim. W Niemczech posiadam prawo polowania (Jagdschein) oraz zezwolenie na broń myśliwską. Czy istnieje możliwość ponownego wstąpienia do PZŁ oraz koła lowieckiego?
30227/10/2004Koło oświadczyło, że na staż mogą mnie przyjąć od 1 kwietnia, czyli za 5 miesięcy, argumentując, że takie sa przepisy. Czy to jest regulowane odgórnie czy zależy od koła?
30126/10/2004Czy zarząd koła łowieckiego może żądać od nowowstępującego zakupu munduru jako warunku przejęcia do koła?
29111/10/2004Jaki tryb odwoławczy przysługuje nie przyjętemu przez Zarząd Koła kandydatowi do odbycia stażu na gruncie tzw. statutu ramowego?
21621/03/2004Czy uchwała WZ, że wpisowe dla nowowstępujących będzie obowiązywało tylko tych którzy nie są spokrewnieni z którymś z członków koła jest zgodna z prawem?
20617/03/2004Czy WZ może podjąć uchwałę, że na staż przyjmowani będą tylko bliscy członkowie rodziny myśliwych danego koła?
18303/02/2004Pragnę odbyć staż kandydacki do PZŁ i w związku z powyższym mam pytania.
2603/12/2002Czy Zarząd Koła może zobowiązać stażystę do wpłacenia na końcu stażu, a więc tuż przed wydaniem stosownego zaświadczenia o odbytym stażu, kwoty 1000 zł, jako zamiennika za brak zapewnienia możliwości do udziału w budowie urządzeń łowieckich?
1302/08/2002Jak walczyć z nieprawnie wydanym zarządzeniem zarządu mojego już koła, zobowiązującym mnie do wpłacenia na końcu stażu kwoty 1000 zł, jako zamiennika za brak zapewnienia mi możliwości do udziału w budowie urządzeń łowieckich?
1102/08/2002Jakie warunki trzeba spełniać, żeby należeć do jakiegoś koła łowieckiego?
601/08/2002Od którego roku życia można złożyć podanie o staż?
306/03/2002Czy koła łowieckie mają prawo żądać od nowo wstępującego myśliwego obok wpisowego i składek członkowskich, innych opłat (np. na zagospodarowanie łowiska)?
poprzednia   1 2 3 4 [5] z 5

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.