strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1926 08/04/2013 Czy list polecony wysłany na moje nazwisko i adres przez ZK w sprawie WZ i głosowaniu na temat mojego wykluczenia z Koła jest doręczony czy nie doręczony, gdy jestem fizycznie poza granicami kraju i nie mogę go odebrać. Mój prezes twierdzi, że to uważane jest za doręczone.
1925 05/04/2013 Czy członek ZK ma prawo wspierać zięcia w sprawie odszkodowania za wyrządzoną szkodę w uprawach rolnych. Czy za to może być wykluczony z Koła?
1924 05/04/2013 Czy ZK może wyznaczyć każdego myśliwego do szacowania szkód łowieckich?
1923 04/04/2013 Czy Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych obliguje myśliwych do sporządzania "oświadczeniem o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia" po pozyskaniu zwierzyny zabieranej na użytek własny? Czy oświadczenia te mogą wystawiać wszyscy myśliwi czy tylko przeszkoleni w tym zakresie? Czy oświadczenia wypełnia się tylko dla zwierzyny zdawanej do punktu skupu czy też należy wypełniać na zwierzynę zabieraną na użytek własny?
1922 04/04/2013 Jak to zrobić ażeby korespondencja trafiała do mnie czyli sekretarza a nie do prezesa koła? Zaznaczam, że taką sytuację przejąłem po poprzednim sekretarzu.
1921 03/04/2013 Który z zapisów jest obowiązujący jeśli członek ZK sam zrezygnuje a w następnym roku chce być wybieranym ponownie przed upływem kadencji? Ramowy Statut Koła: "Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybierani po upływie kadencji." Statut PZŁ: "Członkowie Zrzeszenia i kół mogą być wybierani do organów Zrzeszenia i kół ponownie w każdym czasie."
1920 26/03/2013 Czy WZ może ustalić inną cenę zwierzyny branej na użytek własny niż cena skupu 1-szej lub 2-giej klasy?
1919 26/03/2013 Zarząd mojego koła zdecydował o tym, że myśliwi wypisywać się będą na polowanie indywidualne poprzez stronę internetową koła (login i hasło). Czy podjęcie takiej decyzji nie przekracza kompetencji zarządu (nie leży w kompetencjach zebrania) i co w takim razie z koniecznością wypisywania się w sposób tradycyjny w książce.
1918 26/03/2013 Zarząd Koła nie przyjął kandydata po stażu do koła. Kandydat otrzymał uchwałę, uzasadnienie oraz powiadomienie o możliwości odwołania do WZ. Odwołał się. Na posiedzeniu doszło jak zwykle do słownych przepychanek. Skończyło się przegłosowaniem "wersji" przekazania do ponownego rozpatrzenia przez ZK. Jeśli ZK podtrzyma swoją wcześniejszą decyzję to "poszkodowany" może się po raz drugi odwoływać do WZ, czy nie umieszczać już informacji o możliwości odwołania?
1917 25/03/2013 Kolega z naszego Koła został ukarany przez Zarząd Koła karą porządkową, na co Komisja Rewizyjna zgłasza swoje niezadowolenie oraz wniosek o ujęcie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków domagając się usunięcia Kolegi z szeregów Koła. Czy ujęcie sprawy w porządku obrad Walnego Zebrania ma zawierać w swej treści również sformułowanie "wykluczenie Kolegi z szeregów Koła"?
1916 25/03/2013 Zarząd wydał myśliwemu odstrzał na trzy rogacze selekcyjne w 2 klasie wieku. Myśliwy pozyskał trzy kozły łowne w tym jeden na brązowy medal. Komisja oceny nie stwierdziła nieprawidłowości. Myśliwy na tej podstawie czuje się bezkarny. Czy i jak zarząd koła może ukarać myśliwego aby w następnych sezonach sytuacja się nie powtórzyła?
1915 25/03/2013 Biuro organizujące polowania dewizowe przysłało nam informację, że wzrasta stawka VAT do 23 % na organizację polowania dewizowego, ale nie potrafi podać przepisu wprowadzającego zmiany. Czy prawdą jest, że takie zmiany wchodzą?
1914 25/03/2013 Czy WZ może podjąć uchwałę o zakazie używania celowników optycznych na polowaniach zbiorowych?
1913 25/03/2013 Czy można zgłosić kandydaturę przewodniczącego WZ i czy on może nadal podczas głosowania prowadzić WZ? Zakładamy, że jeden z członków ZK zrezygnuje podczas WZ.
1912 22/03/2013 Jeden z kolegów posiadając uprawnienia selekcjonerskie pozyskał kozła. Dopełnił obowiązku i wpisał pozyskanie w upoważnienie i książkę pobytu. Tusza kozła została zważona (bez głowy) i zabrana na użytek własny. Kolega jednak nie przedstawił tego kozła do oceny. Czy Zarząd Koła powinien i czy ma takie uprawnienia, aby wyciągnąć wobec kolegi konsekwencje? Jeżeli tak, to jakie?
1911 21/03/2013 Statut mówi o "nieopłaceniu składek" - czyli liczbie mnogiej składek członkowskich, w takim razie co najmniej 2 składek. Czy jest to luka w statucie PZŁ którą można dobrowolnie używać czy też nieopłacenie rocznej składki mimo wszystko może uniemożliwić polowanie, a tym samym skreślenie przez ZO PZŁ z listy członków związku? Czy mogę opłacić tegoroczną składkę na 2013 rok np. w grudniu lub w styczniu 2014 dwie składki naraz? Czy pieczątka w legitymacji też jest mi do czegoś potrzebna czy wystarczy potwierdzenie przelewu?
1910 21/03/2013 WZ członków koła uchwaliło, iż za każdy niebieski lub czerwony punkt myśliwemu, który go zdobył przysługuje kara roku zawieszenia w pozyskaniu samca zwierzyny płowej z gatunku za który dostał punkty. Czy taka kara jest zgodna z prawem łowieckim i zarazem prawomocna?
1909 21/03/2013 WZ uchwaliło, że myśliwy, który odstrzeli jelenia byka i nie pokaże wieńca dla dwóch członków zarządu, zostanie ukarany wysoką karą finansową. Czy słusznie?
1908 21/03/2013 W kole którego jestem członkiem WZ uchwaliło, że kto z członków nie opłaci składki do końca czerwca zapłaci o 50% więcej. Czy to jest zasadne?
1907 20/03/2013 Jeden w myśliwych dokonał odstrzału sarny-kozy w liczbie dwóch sztuk, pomimo tego, że w odstrzale miał wpisaną jedną kozę. Tusze odstawił do skupu dziczyzny. Zarząd Koła zawiesił myśliwego na jeden rok w zakresie odstrzału zwierzyny płowej. Czy postąpił w tym przypadku zgodnie z obowiązującymi zasadami?

poprzednia 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.